Poznejte nás – Kateřina Holická

Kateřina Holická


Specializuje se na děti ve věku 3-10 let

Vzdělání

– Spš Stavební, Hradec Králové

– Nultý ročník Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě UHK

– Přípravný kurz Základy sociologie, psychologie a všeobecný přehled pořádaný Katedrou sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty UHK

– absolvování výběrového modulu Práce s klientem v prevenci sociálních deviací na UHK

– Kurz Pečovatelské minimum

– kurz Efektivního rodičovství

Praxe

– výchova dvou vlastních dětí
– zakladatelka rodinného a mateřského centra ve Lhotě pod Libčany

– asistentka v Rodinném centru Pohoda, Prostor Pro, Hradec Králové

–spolupráce s oblastní charitou

–spolupráce s Domovem pro matky s dětmi, Hradec Králové

 

Zájmy

děti, rodina, přátelé, sport, četba

Specializace

– hlídání dětí u Vás doma
– hlídání dětí mimo domov
– hlídání dětí o víkendech
– hlídání nemocných dětí
– doprovod do MŠ, ZŠ, školní družiny, kroužků

osvědčení o absolvování Kurzu první pomoci